nauka-jazdy

OSK Lublin prowadzi szkolenia kierowców z zakresu prawa jazdy kategorii A, A1 oraz B. Szkolenie odbywa się na pojazdach identycznych jak na egzaminie:

kategoria A, A1 to YAMAHA XJ 6 I YAMAHA YBR 125
kategoria B to Renault Clio III oraz Toyota Yaris

Ośrodek szkolenia kierowców Lublin zapewnia kurs prawa jazdy na najwyższym poziomie. Z Nami staniesz się prawdziwym kierowcą nie tylko na egzaminie, ale i podczas codziennej jazdy.

Mając prawo jazdy kategorii A można kierować motocyklem, natomiast prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do prowadzenia motocyklu o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy maksymalnej 11kW.

Posiadacz prawa jazdy kategorii B może kierować pojazdem samochodowym o masie nie większej niż 3,5 tony, oczywiście z wyjątkiem autobusu lub motocykla. Pojazdem, o którym mowa wcześniej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego – łączna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony. Ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz motocyklem o pojemności nieprzekraczającej 125 cm3.

Wymagany wiek dla danej kategorii wynosi:
16 lat – dla kategorii A1
18 lat – dla kategorii B
24 lata – dla kategorii A

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która osiągnęła wymagany wiek dla danej kategorii, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane, odbyła odpowiednie szkolenie oraz z wynikiem pozytywnym zdała egzamin państwowy.